Python vježbe funkcije

Zbrajanje dva broja pomoću funkcije bez ulaznih parametara

#definicija funkcije
def zbroj ():
  a=int(input("Unesite a: "))
  b=int(input("Unesite b: "))
  c=a+b
  print ("Rezultat je:",c)
#kraj funkcije 

#pozivanje funkcije  
zbroj()

Zbrajanje dva broja pomoću funkcije sa ulaznim parametrima

#definicija funkcije sa ulaznim parametrima
def zbroj (a,b):
  c=a+b
  print ("Rezultat je:",c)
#kraj funkcije

a=int(input("Unesite a: "))
b=int(input("Unesite b: "))
#pozivanje funkcije sa parametrima (a,b)
zbroj(a,b)

Zbrajanje dva broja pomoću funkcije sa ulaznim parametrima te vraćanje vrijednosti iz funkcije

#definicija funkcije sa ulaznim parametrima
def zbroj (a,b):
  c=a+b
  #vraćanje vrijednosti iz funkcije
  return c
#kraj funkcije

a=int(input("Unesite a: "))
b=int(input("Unesite b: "))

#pozivanje funkcije sa parametrima (a,b)
#vraćena vrijednost se sprema u varijablu c
c=zbroj(a,b)
print ("Rezultat je:",c)

Unos i ispis podataka iz niza pomoću funkcija

#funkcija za unos podataka u niz
def unos (niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    niz[i]=int(input("Unesite %i. broj: " %(i+1)))
#kraj funkcije za unos

#funkcija za ispis iz niza
def ispis(niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    print (niz[i], end=" ")
#kraj funkcije za ispis

niz=[0]*5
#pozivanje funkcije za unos
unos(niz)
#pozivanje funkcije za ispis
ispis(niz)

Pretraga niza pomoću funkcije

#funkcija pretragu niza
def pretraga(niz,broj):
  test=False
  n=len(niz)
  for i in range (0,n):
    if niz[i]==broj:
      test=True
      break
  return test
#kraj funkcije pretraga

niz=[1,5,15,17,20,13]

broj=int(input("Unesite broj: "))
#pozivanje funkcije za pretragu niza
if pretraga(niz,broj)==True:
  print("Broj",broj,"se nalazi unutar niza",niz)
else:
  print("Broj",broj,"ne postoji unutar niza",niz)  

Ispis parnih i neparnih brojeva iz niza, ovisno o želji korisnika

#funkcija za unos podataka u niz
def unos (niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    niz[i]=int(input("Unesite %i. broj: " %(i+1)))
#kraj funkcije za unos

#funkcija za ispis parnih odnosno neparnih brojeva iz niza
def ispis(niz,izbor):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    if niz[i]%2==izbor:
      print (niz[i], end=" ")
#kraj funkcije za ispis

niz=[0]*5
#pozivanje funkcije za unos
unos(niz)

izbor=int(input("Za ispis parnih unesite 0 za neparne unesite 1 "))
#pozivanje funkcije za ispis parnih/neparnih brojeva
ispis(niz,izbor)

Kvadriranje članova niza pomoću funkcija

#funkcija za unos podataka u niz
def unos (niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    niz[i]=int(input("Unesite %i. broj: " %(i+1)))
#kraj funkcije za unos

#funkcija za kvadriranje brojeva
def kvadrat(broj):
  return broj**2
#kraj funkcije kvadrat

#funkcija za ispis
def ispis(niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    #pozivanje funkcije za kvadriranje brojeva
    niz[i]=kvadrat(niz[i])
    print (niz[i], end=" ")
#kraj funkcije za ispis

niz=[0]*5
#pozivanje funkcije za unos
unos(niz)
#pozivanje funkcije za ispis
ispis(niz)

Funkcija za izračun faktorijela

#funkcija za unos podataka u niz
def unos (niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    niz[i]=int(input("Unesite %i. broj: " %(i+1)))
#kraj funkcije za unos

#funkcija za računanje faktorijela

def faktorijel(broj):
  ukupno=1
  for i in range (1,broj+1):
    ukupno=ukupno*i
  return ukupno
#kraj funkcije faktorijel

#funkcija za ispis
def ispis(niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    #pozivanje funkcije faktorijel
    niz[i]=faktorijel(niz[i])
    print (niz[i], end=" ")
#kraj funkcije za ispis

niz=[0]*5
#pozivanje funkcije za unos
unos(niz)
#pozivanje funkcije za ispis
ispis(niz)

Funkcija za provjeru članova niza, vraća True ukoliko je broj neka od potencija broja 2

#funkcija za unos podataka u niz
def unos (niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    niz[i]=int(input("Unesite %i. broj: " %(i+1)))
#kraj funkcije za unos

#funkcija za provjeru brojeva   
def provjera(broj):
  for i in range (0,20):
    if broj==2**i:
      return True
      break
    if broj<2**i:
      return False
      break
#kraj funkcije provjera

#funkcija za ispis
def ispis(niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    #pozivanje funkcije provjeru broja
    #može i ovako:
    # test=provjera(niz[i])
    #if test==True:
    if provjera(niz[i])==True:
      print (niz[i], end=" ")
#kraj funkcije za ispis

niz=[0]*5
#pozivanje funkcije za unos
unos(niz)
#pozivanje funkcije za ispis
ispis(niz)

Malo brža funkcija za provjeru članova niza, vraća True ukoliko je broj neka od potencija broja 2. Provjerite brzinu rada obje funkcije

#funkcija za unos podataka u niz
def unos (niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    niz[i]=int(input("Unesite %i. broj: " %(i+1)))
#kraj funkcije za unos
 
#funkcija za provjeru brojeva   
def provjera(broj):
    while True:
      if broj==1:
        return True
        break
      if broj%2==0:
        broj=broj//2
      else:
        return False
        break
#kraj funkcije provjera
 
#funkcija za ispis
def ispis(niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    #pozivanje funkcije provjeru broja
    #može i ovako:
    # test=provjera(niz[i])
    #if test==True:
    if provjera(niz[i])==True:
      print (niz[i], end=" ")
#kraj funkcije za ispis
 
niz=[0]*5
#pozivanje funkcije za unos
unos(niz)
#pozivanje funkcije za ispis
ispis(niz)

Funkcija ispisuje samo one brojeve koji su dio Fibonacci-jevog niza

#funkcija za unos podataka u niz
def unos (niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    niz[i]=int(input("Unesite %i. broj: " %(i+1)))
#kraj funkcije za unos
 
#funkcija za provjeru brojeva   
def provjera(broj):
  prvi=1
  drugi=1
  rezultat=1
  while True:
    if broj==rezultat:
      return True
      break
    if broj<rezultat:
      return False
      break
    rezultat=prvi+drugi
    prvi=drugi
    drugi=rezultat
#kraj funkcije provjera
 
#funkcija za ispis
def ispis(niz):
  #provjera dužine niza
  d=len(niz)
  for i in range (0,d):
    #pozivanje funkcije za provjeru broja
    #može i ovako:
    # test=provjera(niz[i])
    #if test==True:
    if provjera(niz[i])==True:
      print (niz[i], end=" ")
#kraj funkcije za ispis
 
niz=[0]*5
#pozivanje funkcije za unos
unos(niz)
#pozivanje funkcije za ispis
ispis(niz)

Sortiranje podataka unutar niza

niz=[15,5,10,2,25,7]
#provjera dužine niza
n=len(niz)

print ("Ne sortirani niz",niz)

#Sortiranje niza pomoću dvije for petlje
for i in range(0,n):
  for j in range(i,n):
    #usporedba članova niza
    if niz[i]>niz[j]:
      #zamjena vrijednosti
      tmp=niz[i]
      niz[i]=niz[j]
      niz[j]=tmp
#kraj petlje za sortiranje
      
print ("Sortirani niz",niz)

Sortiranje niza pomoću funkcije

#funkcija za sortiranje
def sortiranje(niz):
  n=len(niz)
  #Sortiranje niza pomoću dvije for petlje
  for i in range(0,n):
    for j in range(i,n):
      #usporedba članova niza
      if niz[i]>niz[j]:
        #zamjena vrijednosti
        tmp=niz[i]
        niz[i]=niz[j]
        niz[j]=tmp
  #kraj petlje za sortiranje
  return niz
#kraj funkcije za sortiranje

niz=[15,5,10,2,25,7]

print ("Ne sortirani niz",niz)
print ("Sortirani niz",sortiranje(niz))

#možemo napisati i ovako:
#niz=sortiranje(niz)
#print("neki tekst",niz)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>