Python vježbe nizovi osnove

1.) Nizovi, unos i ispis podataka. niz=[0]*10 #deklaracija niza #unos podataka u niz for i in range (0,10): niz[i]=int(input("unesite %d. broj: " %(i+1))) #ispis podataka iz niza #prvi način print("ispis podataka:",niz) #uredniji ispis for i in range (0,10): print(niz[i],end=", ") print() #ispišite svaki drugi član niza #ispišite parne brojeve iz niza #ispišite neparne brojeve iz […]

Projekt 4c

Potrebno je izraditi bazu podataka (tema po vašem izboru) sa minimalno pet tablica. Svaka od tablica mora imati obrazac za unos podataka. Na svaki od obrazaca dodati gumbe za navigaciju, pohranu, brisanje i dodavanje novih zapisa. Nadalje, baza mora imati minimalno dva upita sa kriterijima za pretragu podataka (npr. Like, between itd). Na temelju upita, […]

Access 2007 pomoć

Na žalost nisam imao vremena napraviti vlastite video materijale za Access 2007, no smatram da u ovih nekoliko videa imate sve potrebno za izradu aplikacije. Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć, slobodno se obratite. Tablice i tipovi podataka Filtriranje, lookup, obrasci osnovno Upiti i izvještaji osnovno Lookup metoda napredno Obrasci napredno Upiti napredno, pogledajte sve […]

Python vježbe 2 grananja i petlje

1.) Korisnik unosi koordinate (x,y) a algoritam treba odrediti u kojem se kvadrantu nalaze zadane koordinate. x=int(input("Unesite koordinatu x: ")) y=int(input("Unesite koordinatu y: ")) if x==0 and y==0: print("Zadana koordinata je 0,0") elif x>0 and y>0: print("Koordinata (",x,",",y,") se nalazi u prvom kvadrantu") elif x<0 and y>0: print("Koordinata (",x,",",y,") se nalazi u drugom kvadrantu") elif […]