Python vježbe funkcije

Zbrajanje dva broja pomoću funkcije bez ulaznih parametara #definicija funkcije def zbroj (): a=int(input("Unesite a: ")) b=int(input("Unesite b: ")) c=a+b print ("Rezultat je:",c) #kraj funkcije #pozivanje funkcije zbroj() Zbrajanje dva broja pomoću funkcije sa ulaznim parametrima #definicija funkcije sa ulaznim parametrima def zbroj (a,b): c=a+b print ("Rezultat je:",c) #kraj funkcije a=int(input("Unesite a: ")) b=int(input("Unesite b: […]

C++ algoritmi

Pretvaranje iz dekadskog u heksadecimalni #include<iostream> using namespace std; int main () { int niz[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; int broj; char x; cout << "Unesite broj:"; cin >> broj; for (int i=7; i>=0; i–) { niz[i]=broj%16; broj=broj/16; if (broj==0) { break; } } for (int i=0; i<8; i++) { if (niz[i]<10) { cout << niz[i] << " "; […]

Python vježbe nizovi

1.) Minimum i maksimum niza niz=[0]*10 min=0 max=0 #unos podataka u niz for i in range (0,10): niz[i]=int(input("unesite %d. broj: " %(i+1))) #početna vrijednost minimuma i maksimuma min=max=niz[0] #razmislite zašto ovdje piše (1,10) a ne (0,10) #obratite pažlju na ispis, print("Niz:",end=" ") for i in range (1,10): if min>niz[i]: min=niz[i] elif max<niz[i]: max=niz[i] for i […]