Arhiva kategorije: Python

Python vježbe funkcije

Zbrajanje dva broja pomoću funkcije bez ulaznih parametara #definicija funkcije def zbroj (): a=int(input("Unesite a: ")) b=int(input("Unesite b: ")) c=a+b print ("Rezultat je:",c) #kraj funkcije #pozivanje funkcije zbroj() Zbrajanje dva broja pomoću funkcije sa ulaznim parametrima #definicija funkcije sa ulaznim parametrima def zbroj (a,b): c=a+b print ("Rezultat je:",c) #kraj funkcije a=int(input("Unesite a: ")) b=int(input("Unesite b: […]

Python vježbe nizovi

1.) Minimum i maksimum niza niz=[0]*10 min=0 max=0 #unos podataka u niz for i in range (0,10): niz[i]=int(input("unesite %d. broj: " %(i+1))) #početna vrijednost minimuma i maksimuma min=max=niz[0] #razmislite zašto ovdje piše (1,10) a ne (0,10) #obratite pažlju na ispis, print("Niz:",end=" ") for i in range (1,10): if min>niz[i]: min=niz[i] elif max<niz[i]: max=niz[i] for i […]

Python vježbe nizovi osnove

1.) Nizovi, unos i ispis podataka. niz=[0]*10 #deklaracija niza #unos podataka u niz for i in range (0,10): niz[i]=int(input("unesite %d. broj: " %(i+1))) #ispis podataka iz niza #prvi način print("ispis podataka:",niz) #uredniji ispis for i in range (0,10): print(niz[i],end=", ") print() #ispišite svaki drugi član niza #ispišite parne brojeve iz niza #ispišite neparne brojeve iz […]

Python vježbe 2 grananja i petlje

1.) Korisnik unosi koordinate (x,y) a algoritam treba odrediti u kojem se kvadrantu nalaze zadane koordinate. x=int(input("Unesite koordinatu x: ")) y=int(input("Unesite koordinatu y: ")) if x==0 and y==0: print("Zadana koordinata je 0,0") elif x>0 and y>0: print("Koordinata (",x,",",y,") se nalazi u prvom kvadrantu") elif x<0 and y>0: print("Koordinata (",x,",",y,") se nalazi u drugom kvadrantu") elif […]

Python vježbe grananja i petlje

1.) Napravite program koji računa volumen valjka. Korisnik unosi radijus kružnice r te visinu v. Ukoliko je visina v = 0 program ispisuje površinu kružnice. U suprotnom ispisuje volumen valjka. Napomena: koristiti (import math) te (math.pi) funkcije. import math r=int(input("Unesite radijus kružnice: ")) v=int(input("Unesite visinu valjka: ")) rezultat=0 if v==0: rezultat=r**2*math.pi print("Površina kružnice iznosi", rezultat) […]