Arhiva kategorije: Baze podataka

Access 2007 pomoć

Na žalost nisam imao vremena napraviti vlastite video materijale za Access 2007, no smatram da u ovih nekoliko videa imate sve potrebno za izradu aplikacije. Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć, slobodno se obratite. Tablice i tipovi podataka Filtriranje, lookup, obrasci osnovno Upiti i izvještaji osnovno Lookup metoda napredno Obrasci napredno Upiti napredno, pogledajte sve […]

Baze podataka zadaci

1.) Potrebno je osmisliti i realizirati bazu podataka koja može učinkovito poslužiti agenciji za prodaju nekretnina. U fazi analize, utvrđeno je da korisnik želi imati ažurnu evidenciju nakretnina prema tipu (stambena kuća, stan, poslovni prostor, …) i u ovisnosti da li se potražuju ili nude (veličina, lokacija, tip, cijena, …). Osnovni zahtjevi korisnika su slijedeći: […]

Baze podataka vježbe – ERA model

1.) Na logičkoj razini modelirajte „Informacijski sustav za videoteke“ Baza podataka mora dati informacije o sljedećim činjenicama: Evidencija DVD-ova, Evidencija filmova, Evidencija glumaca/režisera, Dnevna zarada, Evidencija članova, 2.) Na logičkoj razini modelirajte „Informacijski sustav za obradu rezultata na atletskom mitingu“ Baza podataka mora dati informacije o sljedećim činjenicama: Evidencija disciplina, Evidencija atletičara, Startna lista sudionika […]