Mjecečni arhivi: Studeni 2013

Baze podataka zadaci

1.) Potrebno je osmisliti i realizirati bazu podataka koja može učinkovito poslužiti agenciji za prodaju nekretnina. U fazi analize, utvrđeno je da korisnik želi imati ažurnu evidenciju nakretnina prema tipu (stambena kuća, stan, poslovni prostor, …) i u ovisnosti da li se potražuju ili nude (veličina, lokacija, tip, cijena, …). Osnovni zahtjevi korisnika su slijedeći: […]

Baze podataka vježbe – ERA model

1.) Na logičkoj razini modelirajte „Informacijski sustav za videoteke“ Baza podataka mora dati informacije o sljedećim činjenicama: Evidencija DVD-ova, Evidencija filmova, Evidencija glumaca/režisera, Dnevna zarada, Evidencija članova, 2.) Na logičkoj razini modelirajte „Informacijski sustav za obradu rezultata na atletskom mitingu“ Baza podataka mora dati informacije o sljedećim činjenicama: Evidencija disciplina, Evidencija atletičara, Startna lista sudionika […]

Projekt 3a – 3b

Potrebno je izraditi HTML web stranicu na bilo koju temu. Stranica se mora sastojati od minimalno četiri međusobno povezane podstranice, nekoliko slika i poveznica na druge stranice. Barem jedna od slika treba biti poveznica te na jednoj od podstranica koristite imenovane veze (engl. anchor). Što se tiče samog izgleda stranice to prepuštam vama. Možete koristiti […]

Osnove HTML-a

Sadržaj: Uvod u WWW Što je HTML? Što je URL ? Osnovne HTML naredbe Osnovni koraci: korištenje tagova HTML tag HEAD tag BODY tag TITLE tag Naslovi Odlomci Prethodno oblikovani tekst Podebljano i kurziv Liste Navodi Centriranje Horizontalna linija Adrese Komentari Precrtavanje teksta HTML naredbe za poveznice Povezivanje na druge dokumente Povezivanje na imenovane veze […]