Python vježbe grananja i petlje

1.) Napravite program koji računa volumen valjka. Korisnik unosi radijus kružnice r te visinu v. Ukoliko je visina v = 0 program ispisuje površinu kružnice. U suprotnom ispisuje volumen valjka. Napomena: koristiti (import math) te (math.pi) funkcije.

import math

r=int(input("Unesite radijus kružnice: "))
v=int(input("Unesite visinu valjka: "))
rezultat=0

if v==0:
  rezultat=r**2*math.pi
  print("Površina kružnice iznosi", rezultat)
else:
  rezultat=r**2*math.pi*v
  print("Volumen valjka iznosi", rezultat)

 

2.) Napravite program koji računa površinu kvadrata/pravokutnika. Korisnik unosi stranice a i b, a površina se sprema u varijablu p. Prilikom ispisa površine, program mora odlučiti radi li se o pravokutniku ili kvadratu.

a=int(input("Unesite stranicu a: "))
b=int(input("Unesite stranicu b: "))
p=0

if a==b:
  p=a**2
  print("Površina kvadrata iznosi: ", p)
else:
  p=a*b
  print("Površina pravokutnika iznosi: ", p)

 

3.) Potrebno je napisati program koji zbraja ocjene za pet predmeta i rezultat zbrajanja sprema u varijablu z. Ocjene se unose pomoću varijable o. Ukoliko korisnik unese negativnu ocjenu njihov zbroj je potrebno spremiti u varijablu n. Nakon unosa svih ocjena potrebno je ispisati rezultate zbrajanja (z i n). Osim što program treba ispravno raditi, mora imati i poruke za korisnika.

print("Zbrajanje pozitivnih i negativnih ocjena")

z=0
n=0

for i in range(0,5):
  o=int(input("Unesite ocjenu: "))
  if o==1:
    n=n+1
  else:
    z=z+o

print ("Zbroj pozitivnih ocjena iznosi:",z)
print ("Zbroj negativnih ocjena iznosi:",n)

 

4.) U ovom algoritmu zbrajaju se prirodni brojevi od 1 do zadanog broja b i prebrojavaju se oni koji su djeljivi s 3 d. Ispisuje se zbroj brojeva z i broj djeljivih s 3 d.

print("Zbrajanje prirodnih brojeva")

z=0
d=0

b=int(input("Unesite graničnu vrijednost: "))

for i in range(1,b+1):
  z=z+i
  if i%3==0:
    d=d+1

print ("Zbroj prirodnih brojeva iznosi:",z)
print ("Broj prirodnih brojeva djeljivih s 3

 

5.) Potrebno je proširiti zadatak 3 na način da program nakon unosa svih ocjena računa prosjek te u slučaju negativnih ocjena ispisuje poruku (Nije moguće izračunati prosjek budući da učenik ima n negativnih ocjena).

print("Računanje prosjeka ocjena")

z=0
n=0
p=0

for i in range(0,5):
  o=int(input("Unesite ocjenu: "))
  if o==1:
    n=n+1
  else:
    z=z+o

if n==0:
  p=z/5
  print("Prosjek ocjena iznosi:",p)
else:
  print("Nije moguće izračunati prosjek, učenik ima", n, "negativnih ocjena")

 

6.) Napravite igru pogađanja brojeva. Korisnik unosi brojeve sa tipkovnice, ukoliko unese broj je manji od zadanog program ispisuje („broj je manji“) također u slučaju većeg broja program ispisuje („broje je veći“). Igra završava kada korisnik pogodi zadani broj uz prikladnu poruku ili kada unese nulu.

print ("Igra pogađanja brojeva")
print ("Za prekid igre unesite 0")

pogodi=17

while True:
  broj=int(input("Unesite broj: "))
  if broj==pogodi:
    print ("Pogodili ste zadani broj čestitamo!")
    broj=0
  elif broj==0:
    break
  elif broj > pogodi:
    print ("Broj je veći od zadanog, pokušajte ponovo")
  elif broj < pogodi:
    print ("Broj je manji od zadanog, pokušajte ponovo")

 

7.) Napravite program koji predviđa temperaturu prema uzorku od posljednjih n dana. Korisnik unosi željeni broj dana n i temperature t. Ukoliko je prosječna temperatura manja od 5 stupnjeva program ispisuje (biti će hladno), za temperaturu između 5 i 15 ispisuje (biti će prohladno), za temperaturu između 15 i 25 (biti će ugodno) a za temperaturu iznad 25 (biti će vruće). Program ne smije dopustiti unos brojeva većih od 45 i manjih od -25. Napomena: koristiti beskonačnu petlju (while True:) za izlaz iz petlje koristiti (if uvijet: break), pripazite na brojač u slučaju pogrešnog unosa.

print ("Vremenska prognoza")

n=int (input("unesite broj dana "))

i=0
t=0
p=0

while True:
  s=int(input("Unesite temperaturu: "))
  i=i+1
  if s<-25 or s>45:
    print ("pogrešan unos!")
    i=i-1
  else:
    t=t+s
  if i==n: break

p=t/n

if p<5:
  print ("biti će hladno")
elif p>=5 and p<15:
  print ("biti će prohladno")
elif p>=15 and p<25:
  print ("biti će ugodno")
elif p>=25:
  print ("biti će vruče")

 

8.) Algoritam treba omogućiti unos n brojeva sa tipkovnice. Nakon unosa svih potrebnih podataka, potrebno je ispisati samo najmanji i najveći uneseni broj.

print("Program - Min Max")

min=0
max=0

n=int(input("Koliko brojeva želite unjeti: "))

for i in range(0,n):
  u=int(input("Unesite broj: "))
  if i==0:
    min=max=u
  if min>u:
    min=u
  elif max<u:
    max=u

print ("Najmanji broj je:", min)
print ("Najveći broj je:", max)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>