Mjecečni arhivi: Studeni 2013

Python vježbe grananja i petlje

1.) Napravite program koji računa volumen valjka. Korisnik unosi radijus kružnice r te visinu v. Ukoliko je visina v = 0 program ispisuje površinu kružnice. U suprotnom ispisuje volumen valjka. Napomena: koristiti (import math) te (math.pi) funkcije. import math r=int(input("Unesite radijus kružnice: ")) v=int(input("Unesite visinu valjka: ")) rezultat=0 if v==0: rezultat=r**2*math.pi print("Površina kružnice iznosi", rezultat) […]